درباره فارمانکست

فارمانکست به عنوان یک نرم‌افزار مدیریت داروخانه امکانات و خدمات متنوعی را به صاحبین داروخانه‌ها، پزشکان و کارکنان داروخانه‌ها ارائه می‌دهد. این نرم‌افزار با هدف ایجاد بستری یکپارچه برای مدیریت فرآیندهای داروخانه‌ها ارائه شده است. در این سامانه تمامی اطلاعات در لحظه کنترل و بررسی شده و از هرگونه خطا جلوگیری می‌شود.

به کمک این سامانه تحت وب امکان مدیریت امور مربوط به داروخانه به صورت ریموت برای مدیران و موسسین داروخانه فراهم شده است. به کمک فارمانکست امکان گزارش‌گیری از امور داروخانه و بررسی شرایط آن با استفاده از موبایل در هر زمان و هر مکانی وجود دارد.